Laboratoriya15

 

“Seolit  katalizi” laboratoriyası

Lab. müdiri: akademik Ağadadaş Əliyev

Tel: 012 510 85 91(124)

laboratory_15@kqki.science.az

 

 

 

 

Elmi istiqaməti: Naften və kiçik molekul kütləli parafin karbohidrogenlərinin oksidləşdirici çevrilmələri vasitəsilə alitsiklık dienlərin, asetilenin, butandiol-1,4-ün və digər oksigenli birləşmələrin alınması  üçün  yeni  seolit  katalizatorlarının  işlənib hazırlanması.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər