Laboratoriya 28

 

“Nanokarbon   katalizatorları iştirakında

hidrogen  peroksidlə oksidləşmə” laboratoriyası

Lab. müdiri:   k.e.d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü Eldar Zeynalov 

Tel: 012 510 85 91(197)

laboratory_28@kqki.science.az

 

Elmi istiqaməti: Fullerenlər, tərkibində keçid elementləri saxlayan tək və çoxsaylı karbon nanoboruları və onların funksionallaşdırılmış analoqları iştirakında karbohidrogenlərin  hidrogen peroksidlə  oksidləşməsi.

JURNALLAR
Faydalı linklər