Laboratoriya 27

 

“Biomimetik  katalizatorlar üçün üzvi liqandların sintezı” laboratoriyası           

Lab. müdiri: k.e.d., prof. Sərdar Zeynalov  

Tel: 012 510 85 91(115)

laboratory_27@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Hidrogen peroksidlə oksidləşmə reaksiyalarında biomimetik katali-zatorlar üçün modifikasiya olunmuş üzvi liqandların sintezi.

JURNALLAR
Faydalı linklər