Laboratoriya 18

 

“Biomimetik sensorlar  və  azot 1-oksidlə 

 oksidləşmə” laboratoriyası

Lab. müdiri:  k.e.d. dos. Nəhməd  Əli-zadə 

Tel: 012 510 85 91(149)

laboratory_18@kqki.science.az

 

Elmi istiqamətiMolekulyar azotunun hidrogen peroksidlə azot -1 oksidə oksidləşdirici fiksasiyası və onun karbohidrogenlərin effektiv oksidləşdiricisi (yaşıl oksidləşdirici) kimi istifadəsi;

Biomimetik sensorların elmi əsaslarının inkişafı

JURNALLAR
Faydalı linklər