Laboratoriya 12

 

“Monooksigenaz reaksiyalarının modelləşdirilməsi” laboratoriyası

Lab. müdiri: k.e.n. Lətifə Həsənova

Tel: 012 510 85 92(127)

laboratory_12@kqki.science.az

 

 

 Elmi istiqaməti: Yeni monooksidləşdiriçi biomimetik katalizatorların sintezi və onların iştirakında karbohidrogenlərin hidrogen peroksidlə kimyəvi əhəmiyyətli məhsullara oksidləşməsi. 

 

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər