Laboratoriya 25

 

“Nadir  metalların kompleks birləşmələri” laboratoriyası

Lab. müdiri: k.ü.f.d, b.e.i.  Fidail Cəlaləddinov 

Tel: 012 510 85 91(148)

laboratory_25@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Nadir metalların kompleks birləşmələrinin sintezi, onların termiki çevrilmələri ilə müxtəlif materiallar üzərində nanokompozit və metallik örtüklərin alınması.

JURNALLAR
Faydalı linklər