Laboratoriya 24

 

“Keçid  metallarının  metal-üzvi birləşmələri” laboratoriyası  

Lab. müdiri:  k.e.d., b.e.i.  İltifat Lətifov

Tel: 012 510 85 92(145) laboratory_24@kqki.science.az

 

 

 

Elmi istiqaməti: Keçid metallarının  alkiltsiklopentadienil və digər oxşar liqandlarla yeni metal-üzvi birləşmələrinin sintezi və onların əsasında nanokom-pozitlərin alınması.

 

 

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər