Laboratoriya 11

 

“Molekulyar  maqnetiklər və keçiricilər” laboratoriyasi

Lab. müdiri: akademik Əjdər Məcidov  

Tel: 012 510 85 92(162)

laboratory_11@kqki.science.az

 

 

 

 

Elmi istiqaməti: Molekulyar  maqnetik  və molekulyar keçirici xassəli yeni  mate-rialların alınması üçün keçid metallarının azot-, oksigen- və  kükürd tərkibli liqandlarla  yeni daxili kompleks birləşmələrinin  sintezi  və  tədqiqi.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər