“Koordinasiya birləşmələri” şöbəsi

 

Şöbə müdiri: Akademik Əjdər  Məcidov

tel: 012 510 85 92 (162)

laboratory_11@kqki.science.az

 

 

 

Elmi istiqaməti: Keçid metalların polifunksional liqandlarla komplekslərinin  və metal-üzvi birləşmələrin sintezi, onların əsasında molekulyar və keçiricilərin, nanokompozitlərin və selektiv sorbentlərin alınması.

Ə.Məcidov 230 elmi əsərin (onlardan 110-u xaricdə), o cümlədən 20 ixtiranın (patent və müəlliflik şəhadətnaməsi) müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 17 kimya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.

1979-cu ildə SSRİ Kimya Sənayesi Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuş, 1986-cı ildə “Fədakar Əməyə Görə” medalı, 2005-ci ildə isə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər