Laboratoriya 23

 

“Kompozisiya örtük materialları  və  korroziyadan   mühafizə”  laboratoriyasi

Lab. müdiri: k.e.n. Hilal Tahirli

tel: 012 510 85 92(140)

laboratory_23@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Polad konstruksiyalarının korroziyadan mühafizəsi üçün bəzi d-elementlərinin karbidləri, silisidləri və nitridləri əsasında yeni kompozisiya örtük materiallarının alınması.

JURNALLAR
Faydalı linklər