Laboratoriya 22

 

“Funksional qeyri-üzvi maddələrin termodinamikası” laboratoriyasi

Lab. müdiri: k.e.n. Səadət Bənənyarlı

tel: 012 510 85 92(154)

laboratory_22@kqki.science.az

 

 

 

 

 

 

Elmi istiqaməti: Yüksək texnologiyalar üçün p-elementlərin birləşmələri əsasında   topoloji izolyatorların, termoelektrik və maqnit xassəli funksional materialların alınması və onların termodinamik tədqiqi.

 

 

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər