“Qeyri-üzvi funksional materiallar” şöbəsi

 

Şöbə müdiri: AMEA-nın müxbir üzvü

Məhəmməd Babanlı

Qeyri-üzvi funksional materiallar” şöbəsi

Tel: 012 538 77 56

Deputy_directors@kqki.science.az

 

 

 

Elmi istiqaməti: Yeni qeyri-üzvi maddələrin  və onların əsasında müxtəlif təyinatlı funksional  materialların alınması.

M.Babanlı 700 elmi əsərin (onlardan 400-ü xaricdə), o cümlədən 5 ixtiranın (patent və müəlliflik şəhadətnaməsi) müəllifi, 11 dərslik və dərs vəsaitinin həmmüəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 1 kimya üzrə elmlər doktoru və 30 kimya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.

O, 2000-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur. REA-nın elmi jurnalalırnda dərc olunmuş bir sıra elmi işlərinə görə  МАИК mükafatı almış və REA-nın Rəyasət Heyətinin diplomu ilə təltif olunmuşdur.

 

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər