Laboratoriya 16

 

“Keçid   elementlərinin xalkogenidləri” laboratoriyası

Lab. müdiri:   k.e.d., prof. İxtiyar Bəxtiyarlı

tel: 012 538 15 93

laboratory_16@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Keçid elementlərinin xalkogenidləri və oksixalkogenidləri əsasında yeni yarımkeçirici və  lüminissent  xassəli  maddələrin  məqsədli  sintezi  və  tədqiqi.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər