Laboratoriya 8

 

“Analitik kimya“  laboratoriyası

Lab.müdiri: k.e.n., b.e.i. Aydın Paşacanov

Tel: 012 510 85 92 (158)

laboratory8@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Müxtəlif metalların əmələ gətirdikləri kompleks birləşmələrin tədqiqi və onların təyini üçün səmərəli analiz üsullarının işlənib hazırlanması.

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər