Laboratoriya 19

 

 

“Dəmir və titan tərkibli filiz xammalının emalı” laboratoriyasi:

Laboratoriya müdiri:    

k.e.d., professor Asif Məmmədov

Tel: 0 12 510 85 92 (130)

laboratory_19@kqki.science.az

 

Elmi istiqaməti: Dəmir və titan tərkibli filiz xammalının emalı, poladəritmə və ovuntu metallurgiyası üçün metallaşmış dənəvərlər, dəmir ovuntularının alınması və digər qiymətli komponentlərin çıxarılması prosesinin  tədqiqi.

JURNALLAR
Faydalı linklər