Laboratoriya10

 

“Qeyri-filiz mineral xammalının  emalı” laboratoriyası

Lab. müdiri: AMEA-nın müxbir üzvü

Mübariz Əhmədov

tel: 012 539 41 25

laboratory_10@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Təbii ehtiyatları  çox olan qeyri-filiz  xammalının (gillər, dolomit, bentonit, kalsit və s.) emal proseslərinin fiziki-kimyəvi əsaslarının işlənib hazırlanması.

  

  

 

   

JURNALLAR
Faydalı linklər