“Mineral xammalın kompleks emalı” şöbəsi

 

 

Şöbə müdiri:      

AMEA-nın müxbir üzvü Mübariz Əhmədov

“Mineral xammalın kompleks emalı” şöbəsi

telefon: 012 539 41 25

laboratory_10@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti:  Respublikanın filiz və qeyri-filiz mineral xammal ehtiyatlarının kompleks emal texnologiyasının elmi əsaslarının yaradılması.

M.Əhmədov 360 elmi əsərin (onlardan 115-i xaricdə), 20 ixtiranın (patent və müəlliflik şəhadətnaməsi) və 1 monoqrafiyanın müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 2 kimya üzrə elmlər doktoru və 21 kimya üzrə fəlsəfə doktoru müdafiyə etmişdir.

1965-ci ildə M.Əhmədov “1941-1945 illərin Böyük Vətən Müharibəsi qələbəsinin 20 illik” yubiley medalı, 2005-ci ildə isə "Şöhrət ordeni" ilə təltif olunmuşdur.

JURNALLAR
Faydalı linklər