Doktorantura

2018-CI İLDƏ YÜKSƏK  İXTİSASLI  ELMİ  KADRLARIN  HAZIRLANMASI 

İnstitutun doktorantura və dissertanturasına (2017-ci ilin qəbul planına əsasən) 2018-cı ildə 18 nəfər, doktorantura yolu ilə 8 (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 2, fəlsəfə doktoru ha-zırlığı üzrə 6), dissertantura yolu ilə 10 (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 5,fəlsəfə doktoru ha-zırlığı üzrə 5) qəbul olmuşdur.
Hesabat ilində 57 doktorant və dissertant müxtəlif ixtisaslardan öz dissertasiya işləri üzrə elmi tədqiqat işləri aparırlar. İnstitutun doktoranturasında fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 17 nəfər təhsil alır, onlardan 14 əyani və 3 qiyabi:

2303.01 - ―Qeyri-üzvi kimya‖ ixtisası -6
2316.01 - ―Kimyəvi kinetika və kataliz‖ ixtisası -5
2307.01-― Fiziki kimya‖ ixtisası -5
2304.01-―Makromolekullar kimyası‖ ixtisası -1

Elmlər doktoru hazırlığı üzrə 9 nəfər büdcə hesabına təhsil alır.

2303.01 - ―Qeyri-üzvi kimya‖ ixtisası -3
2316.01 - ―Kimyəvi kinetika və kataliz‖ ixtisası -2
2304.01 -―Makromolekullar kimyası‖ ixtisası -1
2307.01-― Fiziki kimya‖ ixtisası -2
3303.01-―Kimya texnologiyası və mühəndisliyi‖ ixtisası -1

İnstitutun dissertanturasında elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 9 nəfər
dissertasiya işi üzrə çalışır:

2303.01 - ―Qeyri-üzvi kimya‖ ixtisası -3
2316.01 - ―Kimyəvi kinetika və kataliz‖ ixtisası -4
3303.01-―Kimya texnologiyası və mühəndisliyi‖ ixtisası -1
2307.01-― Fiziki kimya‖ ixtisası -1
Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 22 nəfər:
2303.01 - ―Qeyri-üzvi kimya‖ ixtisası -6
2316.01 - ―Kimyəvi kinetika və kataliz‖ ixtisası -5
2304.01 -―Makromolekullar kimyası‖ ixtisası -3
2307.01-― Fiziki kimya‖ ixtisası -4
3303.01-―Kimya texnologiyası və mühəndisliyi‖ ixtisası -4

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Prezıdentinin 19.07.2018-ci il tarixli 494 №li  sə­­rəncamına əsasən İnstitutun fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə əyani doktorantı Aysel İm­ran qızı Məmmədova Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Macarıstan İnsan Re­surs­ları Nazirliyi arasında “2018-2020-ci illər üzrə İş Proqramı”na əsaslanan “Stipendium  Hungaricum” təqaüd proqramının müsabiqəsində  iştirak etmiş  və müsa­bi­qə­nin qalib­lərindən  biri olmuşdur. 27 avqust 2018-ci il tarixindən  4 il  müddətinə  Maca­rıstanın  Bu­da­­peşt Texnologiya və İqtisadiyyat  Universitetinə  ezam  edildiyinə görə  A.İ.Məm­­mədo­vaya akademik məzuniyyət  verilmişdir.

 

2017-CI İLDƏ YÜKSƏK  İXTİSASLI  ELMİ  KADRLARIN  HAZIRLANMASI 

İnstitutun doktorantura və dissertanturasına (2016-ci ilin qəbul planına əsasən) 2017-ci ildə 16 nəfər, doktorantura yolu ilə (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 3, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 5), dissertantura yolu ilə 8 (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 2, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 6) qəbul olmuşdur.
Hesabat ilində 59 doktorant və dissertant müxtəlif ixtisaslardan öz dissertasiya işləri üzrə elmi tədqiqat işləri aparmışlar.İnstitutun doktoranturasında  fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə

 

22 nəfər təhsil alır, onlardan 11-i əyani, 11-i qiyabidir.

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”ixtisası                                                                    - 6
2301.01 – “Analitik kimya”ixtisası                                                                         - 1
2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”ixtisası                                                      - 8
3303.01 –“Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”ixtisası                                       - 1
2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                                                            - 4
2308.01 –“Elektrokimya”ixtisası                                                                            - 1
2304.01 –“Makromolekullar kimyası”ixtisası                                                         - 1           

Elmlər doktoru hazırlığı üzrə nəfər büdcə hesabına təhsil alır:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”ixtisası                                                                     -  2
2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”ixtisası                                                       -  2
2304.01 –“Makromolekullar kimyası”ixtisası                                                         -  1
3303.01 – “ Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası                                    -  1
2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                                                            -  1

İnstitutun dissertanturasında elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün nəfər:
2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                                                      - 4
2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                                                       - 3
3303.01 – “ Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası                                      - 1

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 22 nəfər:

2303.01  – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                                                      - 7
2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                                                        - 4
2304.01 –“Makromolekullar kimyası”ixtisası                                                            - 3
2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                                                               - 4
3303.01 – “ Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası                                       - 4


dissertasiya işi üzrə çalışır.

 

 

 

2016-CI İLDƏ YÜKSƏK  İXTİSASLI  ELMİ  KADRLARIN  HAZIRLANMASI 

AMEA-nın 20 aprel 2016-cı il tarixli 7/15 nömrəli qərarına əsasən İnstitutda Təhsil şöbəsi yaradılıb.

İnstitutun doktorantura və dissertanturasına (2015-ci ili qəbul planına əsasən) 2016-cı ildə 14 nəfər,  doktorantura  yolu ilə 5(elmlər doktoru hazırlığı üzrə 2, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 3), dissertantura yolu ilə 9 (elmlər doktoru hazırlığı üzrə 1, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 8)  qəbul olmuşdur.

Hesabat  ilində  56 doktorant  və  dissertant  müxtəlif  ixtisaslardan öz dissertasiya işləri  üzrə  elmi tədqiqat işləri aparmışlar. İnstitutun  doktoranturasında  fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 25 nəfər  təhsil  alır,  onlardan  10 əyani və 15 qiyabi:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                     –   9

2301.01 – “Analitik kimya” ixtisası                                          –   1

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                       – 10

3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası       –   2

2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                              –   2

2308.01 – “Elektrokomya” ixtisası                                           –   1

Elmlər doktoru hazırlığı üzrə 5 nəfər büdcə hesabına təhsil alır:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                      –   2   

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                       –   2   

2304.01 – “Makromolekullar kimyası” ixtisası                          –   1

İnstitutun dissertanturasında  elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  7 nəfər:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                        –   3

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                          –   2   

3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası          –   1

2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                                 –   1   

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  19 nəfər:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                          –   7

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                           –   4   

2304.01 – “Makromolekullar kimyası” ixtisası                             –   2   

2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                                 –   3

3303.01 – “Kimya  texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası          –   3

dissertasiya işi üzrə çalışır.

 

 

 

2015-Cİ İLDƏ YÜKSƏK  İXTİSASLI  ELMİ  KADRLARIN  HAZIRLANMASI

Yüksək ixtisaslı elmi kadrların işi doktoranturada və dissertanturada təhsil, dünyada tanınmış elmi mərkəzlərində keçirilən məktəb-seminarlarda, gənc alimlər üçün təşkil olunan beynəlxalq layihələrdə və qrantlarda, müsabiqələrdə, konfranslarda və seminarlarda iştirak etmə yolu ilə həyata keçirilmişdir.

2015-ci ildə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya 2 nəfər qəbul edilmişdir.

Dissertantura yolu ilə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün İnstitutda təhsil alan 17 dissertantdan 4 nəfəri  müxtəlif elmi müəssisələrin işçiləridir və 2 nəfəri isə İran İslam Respublikasının vətəndaşıdır.

Hazirda İnstitutun doktoranturasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün aşağıda göstərilən ixtisaslar üzrə 27 nəfər təhsil alır, onlardan 10 əyani, 17 qiyabi:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                       – 3 qiyabi,  6 əyani

2301.01 – “Analitik kimya” ixtisası                                           – 1 qiyabi

2304.01 – “Makromolekullar kimyası” ixtisası                            – 1 qiyabi

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                         – 8 qiyabi,  3 əyani

3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası           – 1 qiyabi, 1 əyani

2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                             – 2 qiyabi

2308.01 – “Elektrokimya” ixtisası                                           – 1 qiyabi

 

elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 3 nəfər büdcə hesabına təhsil alır:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                     –  2 nəfər

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                             –  1 nəfər 

İnstitutun dissertanturasжnda elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 10 nəfər dissertasiya işi üzrə çalışır:

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                 –  3 nəfər

2307.01 – “Fiziki kimya” ixtisası                                             –  1 nəfər

2316.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                          –  4 nəfər

3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası             –  2 nəfər

 

fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsi almaq üçün 17 nəfər:

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası                                        –   9*nəfər

2307.01 - “Fiziki kimya” ixtisası                                               –   1 nəfər

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası                          –   3  nəfər

2304.01 – “Makromolekullar kimyası” ixtisası                            –   1  nəfər

3303.01 - “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisası            –   3  nəfər

*Onlardan 2 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır (İran İslam Respublikası).

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər