Laboratoriya 4

 

“Mineral   sorbentlər“ laboratoriyası

Lab. müdiri:   k. e. d. Əli Yaqubov 

Tel: 012 510 85 91(182)

laboratory_4@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Təbii bentonit gilləri əsasında səmərəli adsorbentlərin, bentonların, nanogillərin hazırlanması, onların tullantı sularınin zəhərli metal ionlarından təmizlənməsində, lak-boya sənayesi üçün koaqulyatların alınmasında tətbiqi.

JURNALLAR
Faydalı linklər