Laboratoriya 5

 

“Qeyri-üzvi  sintetik sorbentlər”  laboratoriyası

 Lab. müdiri: AMEA-nın müxbir üzvü Əli Nuriyev

Tel: 012 510 85 91(117)

laboratory_5@kqki.science.az

 

 

 

 

 

Elmi istiqaməti: Radioaktiv və mikroelementlərin dəniz və mineral sulardan çıxarılması üçün yüksək seçiciliyə və tutuma malik qeyri-üzvi adsorbentlərin sintezi və tədbiqi.

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər