Elanlar
ELAN
Fev 01, 2024 | 15:00
Oxunub 141 dəfə

6 fevral 2024-ci il tarixində saat 11:00-da 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə ARETN-nin akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı Əşirov Gəray Mikayıl oğlunun “Ag2X-Ag8SiX6-Ag8GeX6 (X-S, Se, Te) sistemlərində yeni polifunksional materialların alınması və tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Elmi rəhbər: k.ü.f.d., dos. Leyla Məşədiyeva.

Elmi məsləhətçi:  AMEA-nın müxbir üzvü, professor Məhəmməd Baba oğlu Babanlı.

Rəyçilər:k.ü.f.d., dos. Faiq Məmmədov, k.ü.f.d. Elnur Oruclu.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər