Elanlar
15 fevral 2024-cü il tarixində ARETN KQÜKİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək .
Yan 15, 2024 | 14:00
Oxunub 328 dəfə

15 fevral 2024-cü il tarixindəARETN KQÜKİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək

İclası distant formada izləmək üçün aşağıdakı linkdən istifadə edə bilərsiniz:

Тема: Ülviyyə Şərifova

Время: 15 февр. 2024 08:45 Баку, Тбилиси, Ереван

https://us02web.zoom.us/j/82980615944?pwd=TS9qMk1HcG1zeDN2ODBEbWtyUDkwZz09

Идентификатор конференции: 829 8061 5944

Код доступа: 658092

 

Saat 10:00-da kimya üzrə fəlsəfə doktoru iddiaçısı Şərifova Ülviyyə Novruz qızının “Acınohur titanmaqnetit konsentrantlarının vanadat və titanat fraksiyalarının işlənməsi, litium polititanatları və polivanadatlarının sintezi və termodinamiki tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 İxtisas: 2303.01-“Qeyri-üzvi kimya”

 Elmi rəhbər: k.e.d., prof. Asif Məmmədov

 Rəsmi Opponentlər:

 1. ARETN-i akademik M.Nağıyev adına KQüKİ-nin laboratoriya müdiri k.e.d., prof. İmir Əliyev

 2. BDU-nun “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının müdiri k.e.d., prof. Yasin Cəfərov

  3. Azərbaycan Texniki Universitetinin dosenti, k.ü.f.d. Əli İbrahimov

 

JURNALLAR
Faydalı linklər