Elanlar
21 dekabr 2023-cü il tarixində ARETN KQÜKİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək
Noy 20, 2023 | 15:50
Oxunub 73 dəfə

İclası distant formada izləmək üçün aşağıdakı linkdən istifadə edə bilərsiniz:
Тема: Alışanlı Gülnar
Время: 21 дек. 2023 08:45 Баку, Тбилиси, Ереван
https://us02web.zoom.us/j/81127709656?pwd=ZGE0N0JRcHFpRExsMFRpWE5JWXRS
dz09
Идентификатор конференции: 811 2770 9656
Код доступа: 1X3YJM
Saat 10:00-da kimya üzrə fəlsəfə doktoru iddiaçısı Alışanlı Gülnar İlqar qızının
“Yaşıl kimyanın prinsipləri əsasında alunitin kompleks emalı” mövzusunda
dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.
İxtisas: 2303.01 “Qeyri-üzvi kimya”
Elmi rəhbər: k.e.d., prof. Arif Heydərov
Rəsmi Opponentlər:
1. ARETN-i akademik M.Nağıyev adına KQüKİ-nin professoru, k.e.d. Özbək
Əliyev
2. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin professoru, k.e.d. Hüseyn
Qurbanov
3.Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, k.ü.f.d. Səba Məmmədova

JURNALLAR
Faydalı linklər