Elanlar
Seminar
Sen 29, 2023 | 11:40
Oxunub 255 dəfə

Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

10 oktyabr 2023, Bakı, Azərbaycan 

Seminar 

Mövzu: Sənaye Tətbiqləri üçün Üstün Xassəli Materialların Dizaynı, Sintezi və İnkişaf Etdirilməsi 

Xülasə 

Təqdimat, Orta Doğu Texniki Universitetinin “Metalurgiya və Material Mühəndisliyi”

kafedrasının “Yeni Ərintilərin Dizaynı və İnkişafı Laboratoriyası”-nda (NOVALAB) və

Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) “Yeni Materiallar və Nanotexnologiyalar” Elmi-

Tədqiqatlar Mərkəzində texnoloji tətbiqlər üçün yeni üstün xassəli materialların dizaynı, sintezi

və inkişafı etdirilməsininə həsr olunacaqdır.

Seminarda, 50 ildən artıq meşğul olduğumuz və bizlər tərəfindən işlənib hazırlanmış

“Modelləşdirmə və Simulyasiya”-ya əsaslanan “ərinti dizaynı” üçün “Hesablamalı

Materialşünaslığın” əsas prinsipləri və aspektləri təqdim olunacaqdır.

Yeni materialların dizayn edilməsi üçün bu yeni yanaşmanın tətbiqi: Yüksək Temperatur

İntermetal Birləşmələr, İri və Həcmli Amorf/Nanokristal Materiallar, Maqnit və

Maqnitokalorik Materiallar, Hidrogen Saxlama Materialları, Nano Ərintilər və s. üçün

müzakirə olunacaqdir. 

Məruzəçi: 

Prof. Dr. Əmdulla Mehrabov  

İslam Dünyası Elmlər Akademiyasının (FIAS) üzvü

Yeni Materiallar və Nanotexnologiya Elmi-Tədqiqatlar Mərkəzinin Rəhbəri

Metallurgiya və Materiallar Texnalogiyası Kafedrasının Professoru

Azərbaycan Texniki Universiteti

AZ1073, H.Cavid pros. 25, Bakı, Azərbaycan

Tel: +994 12 490 48 74

Mobil: +994 50 688 77 34; +90 533 713 91 16

E-mail: emdulla.mehrabov@aztu.edu.az; amekh@metu.edu.tr

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər