Elanlar
27 oktyabr 2022-ci il tarixində ARETN KQÜKİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək
Okt 26, 2022 | 10:00
Oxunub 170 dəfə

İclası distant formada izləmək üçün aşağıdakı linkdən istifadə edə bilərsiniz:

Тема: Zümrüd Şabanova

Время: 27 окт. 2022 08:45 Баку

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/88466045840?pwd=YXRNcFBEVGxsOG9PdjFaVEdQSXNSQT09

Идентификатор конференции: 884 6604 5840

Код доступа: 414007

Saat 10:00-da kimya üzrə elmlər doktoru iddiaçısı Şabanova Zümrüd Abdulmütəllib qızının “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində spirtlərin və naften karbohidrogenlərinin oksidləşdirici çevrilməsinin elmi əsasları” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

   İxtisas: 2316.01 – "Kimyəvi kinetika və kataliz"

   Elmi məsləhətçi: akademik Ağadadaş Əliyev

 

Rəsmi Opponentlər:

 

1. Bakı Dövlət Universitetinin “Fiziki və koloid kimya kafedrası” nın müdiri, k.e.d., prof. Eldar Əhmədov

2. Akademik Y.Məmmədəliyev adına NKPİ-nin professoru, k.e.d. Səfa Abasov

3. Radiasiya Problemləri İnstitutu, AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor İslam Mustafayev

4. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin professoru, k.e.d. Vaqif Bağıyev

JURNALLAR
Faydalı linklər