Elanlar
“Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.
Sen 20, 2022 | 12:08
Oxunub 252 dəfə

“23” sentyabr 2022-ci il tarixində saat 14:30-da akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən ED1.15 Dissertasiya Şurasının 2303.01 – “Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə doktorant Gülnar İlqar qızı Alışanlının “Yaşıl kimyanın prinsipləri əsasında alunitin kompleks emalı” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi akt zalında keçiriləcəkdir.

Gündəlik məsələ

KQKİ-nun “Əlvan metal tərkibli mineral xammalın emalı” laboratoriyasının fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantı Gülnar İlqar qızı Alışanlının 2303.01–“Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə “Yaşıl kimyanın prinsipləri əsasında alunitin kompleks emalı” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi.

Elmi rəhbər: k.e.d., professor: Heydərov Arif

Rəyçilər:


k.e.d., professor Fəxrəddin Mahmudov

k.ü.f.d., dosent         Faiq Məmmədov

JURNALLAR
Faydalı linklər