Elanlar
KQKİ-də Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim olunan dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.
Apr 21, 2022 | 12:07
Oxunub 164 dəfə

25 aprel 2022-ci il tarixində Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya Şurasının nəzdində 2316.01-“Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə Elmi Seminarın iclasında Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertantı Səbinə Eldar qızı Yusubovanın “FOSFOR-MOLİBDEN HETEROPOLİ TURŞUSUNUN İŞTİRAKİ İLƏ İZOPROPİL SPİRTİNİN DİİZOPROPİL EFİRİNƏ ÇEVRİLMƏSİ” mövzusunda Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim olunan dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

JURNALLAR
Faydalı linklər