Elanlar
Elan
Yan 06, 2022 | 15:54
Oxunub 117 dəfə

“13” Yanvar 2022-ci il tarixində saat 10.30 -da AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun ED1.15 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan 2303.01 – “Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə Elmi Seminarın yığıncağı keçiriləcək.

Gündəlik məsələ

AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Qeyri-üzvi funksional materiallar” şöbəsinin “Funksional qeyri-üzvi maddələrin termodinamikası” laboratoriyasının doktorantı Əhmədov Elvin Cavanşir oğlunun 2303.01–“ Sb2Te3+BiI3↔Bi2Te3+SbI3 və Bi2S3−BiI3−Bi2Te3 sistemlərində faza tarazlıqları, aralıq fazaların fiziki-kimyəvi xassələri” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasıya işinin müzakirəsi.

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Məhəmməd Baba oğlu Babanlı

Rəyçilər: k.ü.f.d., dos. Cəfərov Q.M, k.ü.f.d., prof.əv. Yaqubov N.İ.

JURNALLAR
Faydalı linklər