Elanlar
“Kimyəvi kinetika və kataliz” və “Qeyri–üzvi kimya” ixtisasları üzrə Elmi Seminarın birgə yığıncağı keçiriləcək.
Noy 24, 2021 | 15:31
Oxunub 49 dəfə

“01” Dekabr 2021-ci il tarixində saat 14:30-da AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun ED1.15 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan 2316.01–“Kimyəvi kinetika və kataliz” və 2303.01–“Qeyri–üzvi kimya” ixtisasları üzrə Elmi Seminarın birgə yığıncağı keçiriləcək.

Gündəlik məsələ

AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya İnstitutunun “Koordinasiya birləşmələri” şöbəsinin “Keçid metallarının metal-üzvi birləşmələri” laboratoriyasının dissertantı İbrahimova Nigar Ziya qızının 2316.01 – “Кimyəvi кinetika və каtaliz” və 2303.01 – “Qeyri-üzvi Kimya” ixtisasları üzrə “Polimetilferrosen/polimetilferrisinium sistemlərində elektron mübadilə reaksiyalarının kinetikasının tədqiqi və onlar əsasında yeni elektrokimyəvi müqayisə elektrodunun hazırlanması” mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi.

 

Elmi rəhbər: k.e.d., dos. İltifat Urşan oğlu Lətifov

Elmi məsləhətçi: akademik Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev

 

Rəyçilər: 1) k.e.d., prof. Sabit Məmmədov

2) k.e.d., dos. Elza Salahova

JURNALLAR
Faydalı linklər