Elanlar
Elan
Okt 29, 2021 | 11:17
Oxunub 200 dəfə

“04” Noyabr 2021-ci il tarixində saat 11-də AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun ED1.15 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan 2303.01 – “Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə Elmi Seminarın yığıncağı keçiriləcək. 

Gündəlik məsələ 

AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Qeyri-üzvi funksional materiallar” şöbəsinin “Funksional qeyri-üzvi maddələrin termodinamikası” laboratoriyasının doktorantı Oruclu Elnur Nəcəf oğlunun 2303.01–“Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə “SnTe-MnTe-Sb(Bi)2Te3 sistemlərində maqnit xassəli yeni topoloji izolyator fazalarının alınması, tədqiqi və multi 3D-model-ləşdirilməsi” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasıya işinin müzakirəsi. 

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Məhəmməd Baba oğlu Babanlı

JURNALLAR
Faydalı linklər