Elanlar
Fəlsəfə doktorluğu dissertasıya işinin müzakirəsi
Okt 21, 2021 | 16:24
Oxunub 139 dəfə

“27” Oktyabr 2021-ci il tarixində saat 14:30-da AMEA-nın Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun ED1.15 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan 2303.01–“Qeyri–üzvi kimya” və 2316.01–«Kimyəvi kinetika və kataliz» ixtisasları üzrə Elmi Seminarların birgə yığıncağı keçiriləcək.

Gündəlik məsələ

AMEA-nın akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Oksidləşdirici heterogen kataliz” şöbəsinin “Seolit katalizi” laboratoriyasının sabiq doktorantı Ağayev Fuad Allahverdi oğlunun 2303.01–“Qeyri–üzvi kimya” və 2316.01–«Kimyəvi kinetika və kataliz» ixtisasları üzrə “Alifatik spirtlərin oksidləşməsi reaksiyaları üçün seolitlər əsasında məqsədyönlü katalizatorların sintezi və aktivliklərinin öyrənilməsi” mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasıya işinin müzakirəsi.

 

Elmi rəhbərlər:

akademik, t.e.d. Ağadadaş Mahmud oğlu Əliyev 

k.ü.f.d., dosent  Əlişah Əli oğlu Sarıcanov 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər