Новости
Фото
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Ноя 10, 2017 | 13:21 / Конференции, собрания
Прочитано 1049 раз (-а)

10 noyabr 2017-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı Vəliyeva Günay Xanlar qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Modifikasiya olunmuş seolitlər iştirakında ksilolların izopropil və üçlübutil spirtləri ilə selektiv alkilləşməsi” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz ”