Новости
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda fəaliyyət göstərən D01.021 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan ümumi Elmi Seminarın 08.11.2017- ci il tarixində 13 saylı yığıncağı oldu
Ноя 08, 2017 | 13:51 / Конференции, собрания
Прочитано 658 раз (-а)

AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Seolit katalizi” laboratoriyasının elmi işçisi, Əliyeva Mahizər Qafar qızının kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində tsikloheksanolun oksidləşdirici dehidrogenləşməsi” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçirildi.

İxtisas: 2306.01 – “Kimyəvi kinetika və kataliz”