Обьявления
Dissertasiya müdafiəsi keçiriləcəkdir
Янв 08, 2018 | 10:38
Прочитано 458 раз (-а)

12 yanvar 2018-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Əliyeva Mahizər Qafar qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində tsikloheksanolun oksidləşdirici dehidrogenləşməsi” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz”