News
Alimlər geniş çeşidli tətbiqlər üçün yeni tip sabit maqnit hazırlamışlar
Nov 13, 2017 | 11:00 / Interesting information
Read 645 time (-s)

Lourens adına Liverdəniz Milli laboratoriyasının tədqiqatçıları samarium və neodium əsasında yeni növ yüksək effektivli sabit maqnit növləri işləyib hazırlamışlar.

Yeni maqnitin bazası samarium  və kobalt (SmCo5) birləşmələri əsasında olan maqnitlərin quruluşudur,  lakin burada az və bahalı kobalt atomlarının  çox hissəsi dəmir və nikel atomları ilə əvəz olunur.

Müasir neodium maqnitləri enerji göstəricisinə görə samarium və kobalt əsaslı maqnitlərdən üstündür.

Yeni alınmış maqnit ( SmCo5) maqnitlərin məlum çatışmamazlıqlarının çoxunu aradan qaldırır, eyni zamanda onların əvvəlki yüksək temperaturlu effektivliyini saxlayır.

JOURNALS
Useful links