Xəbərlər
Kimya Problemləri jurnalı EBSCO(Chemical Problems) məlumat bazasına daxil edilmişdir
Yan 12, 2018 | 14:14 / Mühüm hadisələr
Oxunub 664 dəfə

EBSCO – müxtəlif istifadəçi qrupları üçün 200-dən çox elmi, texniki və tibbi bazasını təmsil edən informasiya xidmətləri bazarında elektron xidmətlərin və məlumat bazalarının aparıcı təchizatçısıdır. EBSCO məlumat bazasına 30.000-dən çox tam mətnli jurnal, kitab, broşura, qəzet, məlumat kitabları və analitik icmallar daxildir .

70 ildir EBSCO Publishing, Inc. abunə agentliyi, toplayıcı kimi çıxış edərək nəşriyatçılarla və kitabxanalarla uğurla əməkdaşlıq edir,  eləcə də elektron kitabların və dövri nəşriyyatın aparıcı təchizatçısıdır. Bu gün EBSCOhost platformasına 18.000-dən çox nəşriyyatçıların 260,000 nəşrləri daxildir. EBSCO ortaqları arasında – Taylor & Francis, MIT Press, JAI Press,  Cambridge University Press, Yale University Press, John Wiley & Sons, Inc., Oxford University Press, Sage Publications və başqaları vardır.

Academic Search Premier  EBSCO  bazasına 4 650-dən çox jurnaldan və 3900-dən çox resenziyalı elmi jurnaldan nəşrlərin tam mətni daxil olub.

JURNALLAR
Faydalı linklər