Xəbərlər
Lyuis əsasları və turşuları
Yan 05, 2018 | 11:40 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 659 dəfə

Lyuis nəzəriyyəsində, turşu – elektron cütlərini qəbul edə bilən, boş eıektron orbitləri olan molekula və ya iondur. Bunlar misal üçün hidrogen ionları- protonlar, metal ionları  (Ag+ ,Fe3+ ), bəzi qeyri-metal oksidləri ( məsələn,SO3 , SiO2 ), bir sıra duzlar (AlCl3 ), eləcə də  BF3, Al2O3 ,SbF5  kimi bəzi maddələrdir. Hidrogen ionlarını özündə saxlamayan Lyuis turşularına aproton deyilir. Aproton turşuları kimya sənayesində bir çox reaksiyaları üçün effektiv katalizatorlar kimi geniş tətbiq olunmuşdur. 

JURNALLAR
Faydalı linklər