Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

 

 

2008-ci ildən “Gənc Alimlər Şurası”, 2013-cü ildən isə “Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası” (GAMŞ) adı ilə fəaliyyət göstərən, bu şuranın yaradılmasında məqsəd, gənc alimlərin intellektual səviyyəsinin artmasına, onların arasından istedadlı gənclərin seçilməsinə, onların xarıci ölkələrdə elmi təcrübə əldə etməsinin təşkilinə, ingilis dili üzrə bilik və bacariqlarının artırılmasına, konfransların, seminarların və maraqlı görüşlərin keçirilməsinə yardım etməkdən ibarətdir. “Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası” institut rəhbər­liyinin dəstəyi ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir:

- Institutda son illərdə ingilis dili klubu təşkil olunmuş və gənclər bu klubda maraqlı, elmi və digər mövzularda diskussiyalar aparmışlar. Hal-hazırda institutda ingilis dili kursu da təşkil edilmişdir;

                                                 2016-cı ildə Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının fəaliyyəti:

Akademik M.Nağıyev adına  Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının Rəyasət Heyəti tərəfindən təstiq olunmuş  fəaliyyət planına uyğun olaraq İnstitut rəhbərliyinin dəstəyi ilə 2016-cı ildə bir sıra elmi-ictimai tədbirlər həyata keçirmişdir. 

 

Cari ilin may ayının 25-də İnstitutda   Gənc Alim və Mütəxəssislər  Şurasının təşkilatçılığı ilə Bakı Avropa Liseyinin şagirdləri üçün “Açıq qapı” günü keçirilmişdir. Hazırda AMEA-nın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri  elmlə təhsilin vəhdətinin təmin edilməsi, kadr hazırlığı sisteminin müasir standartlara uyğun olaraq təkmilləş­dirilməsi, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində tətbiqidir. Belə tədbirlərin keçirilməsində məqsəd şagirdlərdə ilkin elmi dünyagörüşünün formalaşdırılması, onlarda kimya elminə marağın artırılmasıdır.  Açıq qapı çərçivəsində məktəblilər  üçün “əyləncəli elmi şoular” keçirildi, onların müxtəlif laboratoriyalara ekskursiyası təşkil olundu. Sonda  İnstitutun gənc tədqiqatçısı Aygün İsazadə məktəblilər üçün “Kimya və həyat” möv­zusunda məruzə ilə çıxış etdi, onları maraqlandıran sualları cavablandırdı.

Cari ildə İnstitutda Şuranın təşəbbüsü ilə “Fiziki-kimyəvi analiz üsullarından” Elektron  paramaqnit  rezonansı, İnfraqırmızı spektroskopiya, Ultrabənövşəyi  spektros­kopiya, Nüvə maqnit rezonansı, Rentgenoqrqafik analizdən mühazirə və seminarlar təşkil olunmuşdur. Bu tip seminar və mühazirələrin keçirilməsində  məqsəd  gənc mütəxəs­sis­ləırin, o cümlədən doktorant və magistrlərin fiziki-kimyəvi analizin nəzəri əsaslarının  mənimsənilməsi və əldə etdikləri biliklərin praktik olaraq istifadəsini təmin etməkdən ibarətdir. Mühazirə və seminarlar İnstitutun bu sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssisləri tərəfindən aparılmışdır.

Bu il 10–15 noyabrda AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə Gəncə şəhərində "XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri" mövzusunda beynəlxalq forum keçirilmişdi. Forum çərçivəsində interaktiv müzakirələr təşkil olunmuş, beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Forumda Türkiyə, Makedoniya, Belarus, Rusiya, Polşa, Almaniya, Gürcüstan, Özbəkistan, İran, Pakistan, İraq kimi 14 ölkədən 28 xarici,  eləcə də Azərbaycandan  ümumilikdə 150-yə yaxın  gənc alim və mütəxəssis iştirak etmişdir. Onlar apardıqları elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini müzakirə edərək qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparmışlar.

İnstitutun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri Faiq Məmmədov Forumun Təşkilat Komitəsinin üzvi  kimi Forumun yüksək səviyyədə keçirilməsində  fəal iştirak etmişdir. Konfrasda  İnstitutun 10-a  yaxın gənc alim və mütəxəssisi  apardıqları  elmi-tədqiqat işlərinə dair məruzələr etmiş və onların nəticələri konfrans materialları şəklində nəşr olunmuşdur.

Aprelin 22-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası və AMEA Kimya Elmləri Bölməsinin birgə təşkilatçılığı ilə Bakı Avropa liseyində "Elm guşəsi"nin açılışı olub.

İnstitutun Gənc Alim və Mütəxəssislər  Şurasının təşkilatçılığı ilə bu il oktyabr ayının 1-dən noyabr ayının 1-dək İnstitutda “Akademik Murtuza Nağıyev” adına mükafatın verilməsi üçün gənc alim və mütəxəssislər arasında müsabiqə  elan edilmiş, 7 nəfər gənc tədqiqatçı müsabiqədə iştirak üçün sənədlərini təqdim etmişdir.

Həmin gənclər İnstitutun 80 illiyinə həsr olunmuş konfransda “Nağıyev qiraətləri” çərçivəsində məruzələr etmişlər. İnstitut rəhbərliyinin əmri ilə yaradılan müsabiqə komissiyasının qərarına əsasən bu mükafata şura üzvləri  Ülvi Nəcəf-Quliyev, Natəvan Soltanova, Elmir Babayev  və  Səadət Hümbətova   layiq görülmüşlər.

15–16 noyabr tarixlərinndə  İnstitutun 80 illiyinə həsr olunmuş  Respublika  elmi konfransı keçirilmişdir. Konfransda  kimyəvi kinetika və kataliz, kimya mühəndisliyi və texnologiyası, qeyri-üzvi kimya sahələri üzrə son illərdə respublikada aparılan elmi – tədqiqat işlərinin nəticələri və gələcək perspektivləri müzakirə olunmuşdur.Tədbir çərçivəsində müvafiq seksiyalar üzrə 25 şifahi məruzələ  dinlənilmiş, 185 poster nümayiş olunmuşdur. Konfransın yüksək səviyyədə keçirilməsində Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası da təşkilatçılardan biri kimi aktiv iştirak etmişdir.

Oktyabrın 31-dən noyabrın 5-dəkII Respublika  elm festivalı keçirilmişdir. Festivalın işçi qrupuna  İnstitutun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri  Faiq Məmmədov daxil edilmiş və şura üzvləri festivalın keçirilməsində fəal iştirak etmişlər. Şura tərəfindən İnstitutun elmi-ictimai fəaliyyətini əks etdirən slayd-rolik və sərgi eksponatları hazırlanmış və festivalda nümayiş etdirilmişdir. Şura üzvlərindən Samirə Məmmədova, Gülşən Nəhmətova və Sevinc Osmanova festivalda  müxtəlif maraqlı əyləncəli elmi şoular göstərmişlər.

AMEA Rəyasət Heyətinin müvafiq qərarına uyğun olaraq institutda gənc mütəxəssislər, eləcə də doktorant və magistrlər üçün ingilis dilindən hazırlıq kurslarının təşkilində  Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası fəal iştirak etmişdir.

Bundan başqa Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası  “20 yanvar” ,”Xocalı soyqırımı “ kimi respublika əhəmiyyətli  anım günlərinin İnstitutda qeyd edilməsinin  təşkilində aktiv iştirak  etmişdir. 

                                                                                          2015-ci il

- 2015-ci ildən Şuranın təşəbbüsü ilə institutda "Fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları" mövzusunda mühazirə və seminarlar təşkil edilmişdir.

- Şuranın təşəbbüsü ilə, akademik M.Nağıyev adına mükafat təsis edilmiş və 2013-2015 illərdə 7 nəfər gənc alimə bu mükafat verilmişdir; 

- Şuranın təşkilatçılığı ilə H.Əlıyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Fiziki-kimyəvi analizin müasir metodları” (08.05.2013), “Müasir kütlə spektroskopiyasında son nailiyyətlər” (25.10.2013), ”Spektroskopiya və qaz xromotoqrafiyası sahəsində son nailiyyətlər” (18.06.2014), "Kütlə spektroskopiyası" (29.04.2015) adlı ümumrespublika konfransları keçirilmişdir;

- Şura AMEA GAMŞ-nın həyata keçirdiyi “Əyləncəli elm” və “Regionlarda elmin təbliği” və s. layihələrdə fəal istirak edir. 

Gənc Alimlər Şurası "Əsrin müqaviləsi"nin 20 illiyinə və “Neftçilər Gününə” həsr olunmuş Gənc alim və mütəxəssislərin "Fundamental və tətbiqi elmlərin (yer, texnika, kimya) aktual problemlərinin həllində multi­dissp­linar yanaşmanın rolu” adlı I Beynəlxalq konfransın təşkilatçılarından biri olmuşdur. Bakı Elm festivalıda-2014 Şura üzvlərindən 10 nəfəri müxtəlif əyləncəli elmi proqramların keçrilməsində fəail iştirak etmişlər. İnstitutumuzun Gənc  Alimlər və Mütəxəssislər Şurası üzvlərindən 3 nəfəri AMEA RH-nin 28 may Respublika günü ilə əlaqədar olan qrant müsabiqəsində 1 nəfər 2-ci, 2 nəfər isə 3-cü yerə layiq görülmüşdür. ARDNŞ Elm Fondunun maliyyə dəstəyi ilə  “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyi münasibəti ilə AMEA-nın Gənc alimləri arasında keçirilən müsabiqədə 1 nəfər 2-ci, 2 nəfər 3-cü yerin qalibi olmuşlar.

Azəbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun Gənc alim və mütəxəsislərinin qalibi olmuş 2 layihə (2015), üzrə elmi işlər hazırda yerinə yetirilir.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər