Elmi potensial

İNSTİTUTUN ELMİ POTENSİALI

 

Əməkdaşların sayı- 487

Elmi işçilər  - 298

Akademiklər  -  5

Müxbir üzvlər  - 5

Elmlər doktoru – 37

Kimya üzrə (texnika) fəlsəfə doktoru  - 145

JURNALLAR
Faydalı linklər