Elanlar
Dissertasiya müdafiəsi keçiriləcəkdir
Noy 29, 2017 | 13:00
Oxunub 507 dəfə

8 dekabr 2017-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Osmanova Sevinc Nəsib qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Manqan və reniumun tioaminturşularla kompleks birləşmələrinin sintezi, quruluş və xassələri” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”

JURNALLAR
Faydalı linklər