Elanlar
Dissertasiya müdafiəsi keçiriləcəkdir
Sen 19, 2018 | 12:16
Oxunub 275 dəfə

21 sentyabr 2018-ci il saat 1500-da AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında  Elmir Babayev Məqsəd oğlunun kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Qaz fazada xlortoluolların heterogen katalitik oksidləşməsi reaksiyalarının kinetikası və mexanizmi” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir. 

2316.01 –“Kimyəvi kinetika və kataliz”

JURNALLAR
Faydalı linklər