Elanlar
AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun Dissertasiya Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən D01.021 Ümumi Elmi Seminarın 03.04.2018- ci il tarixində 6 saylı yığıncağı olacaqdır
Mart 30, 2018 | 09:48
Oxunub 404 dəfə

AMEA-nın Kimya Problemləri (indiki Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu) İnstitutunun doktorantı Hüseynova Şəfəq Ənvər qızının “As-Mn(Cr)-Se üçlü sistemlərində faza tarazlığı, şüşəəmələgəlmə və alınan yeni fazaların xassələrinin tədqiqi" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

2303.01 – Qeyri-üzvi kimya

JURNALLAR
Faydalı linklər