Elanlar
Dissertasiya müdafiəsi keçiriləcəkdir
Mart 05, 2018 | 11:24
Oxunub 492 dəfə

16 mart 2018-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Səfərov Aqil Rafiq oğlunun texnika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Krekinq və piroliz qazlarının birgə emalı kimya texnoloji kompleksinin optimal layihələndirilməsinin elmi əsaslarının yaradılması” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

3303.01 – Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

JURNALLAR
Faydalı linklər