Elanlar
Dissertasiya müdafiəsi keçiriləcəkdir
Yan 08, 2018 | 10:38
Oxunub 459 dəfə

12 yanvar 2018-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Əliyeva Mahizər Qafar qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Modifikasiya olunmuş seolitlər üzərində tsikloheksanolun oksidləşdirici dehidrogenləşməsi” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz” 

JURNALLAR
Faydalı linklər